Eng Tojrauz
壮家娃

Slei hak:Du bya 汉语词:FISH
Vamslei Tojrauz:Mayxreux 壮语词:廖汉波
Haetkyuf/Benlkyuf/Lufhaet:Is Vei 作曲/编曲/制作:黎巍

提示:本曲前半部采用的语言是壮语南部方言-德靖土语-德保县城话(府话)。德靖土语的主体分布于广西德保、靖西、那坡三县,以及田阳县的巴别乡、桥业乡、洞靖乡和坡洪镇、五村乡、雷圩乡的一部分。德靖土语区东至天等和大新两县西部,是德靖土语和左江土语的交汇区;云南省富宁县各乡镇和村落也大量分布着德靖土语——天保话(侬话),是德靖土语区的西端;田林县的板桃乡主体居民的母语也是德保话,是德靖土语集体移民分布的最北点;德靖土语移民最南点延伸到越南北部的高平和谅山等省,他们全被归入侬族。母语为壮语德靖土语者,或者对德靖文字方案感兴趣的朋友,可以点击下面的朗读版和词汇表来增进对歌词的理解和加深对德靖文字方案的了解。

→本曲歌词朗读→   →歌词词汇表→

Leenzbanh gaenxlai bei, zeengh nin runzmbanj doyj mayxrayz,
Poenyuenz roux mbaen, goenz dog pyaij deih gvay.
Gyang slaem maj ok beek, nonzbyoy baenzloenh gijlai bayz,
Mbaen daosmioz runz, vax bohmeh yab zayz.

Aen ngenz slens buh taen, eij haeng nyaengz nday,
Laizfaz haemh ious ndang, hunheij slaemkay.
Laoxdoengz yionghyauz bins, duengh nyeenh daizsayz,
Deh nongxslao mbanj baengh, haet boyx goenz bay.

Nor, runzmbanj doyj mayxrayz, gau haetbyous luemz moyz ndayj,
Eng Tojrauz zuengj daosmaz buhloenh sin'gvay.

【壮语歌词直译】
(流浪这么多年,总是牵挂榕树下的村寨,
梦到会飞,一个人走远方。
心中长出了翅膀,梦呓了多少次啊,
飞回故乡,和父母齐相会。

久违了的铜鼓,其声依旧好;
壮锦盖在身上,欢喜开心;
儿时伙伴虽然变了模样,但还是可以轻易地相认啊;
那个村的妹子,去做了别人的新娘。

噢,榕树下的故乡,我怎么可以把你忘记?
我们僚人的娃子一定会回来,不论千万里)

【汉语歌词】

漂泊好多年,牵挂美丽的壮乡
梦想飞扬,孤身走四方
不知多少次,思绪长出了翅膀
飞回故乡,爹娘的身旁

久违的铜鼓,依旧悠扬
美丽的壮锦,随风飘荡
儿时的伙伴,变了模样
远方的姑娘,成了新娘

噢,美丽的壮乡,我不会把你忘
流浪的壮家娃会回到你身旁


〖关于……〗

  这首歌是黎巍在本站发表的第一首原创僚语时尚歌曲,也是他创作的第一首僚语原创歌曲无论对于他本人,对于本站,对于僚语音乐的发展,其意义都极为深远。
  歌词最初由黎巍的汉族朋友FISH创作,随后由红棉树翻译为壮语,而黎巍最终包揽了作曲和整个制作。现在大家听到的这个版本是黎巍重新制作过的版本(2006版)。
  这首歌凝聚着黎巍对家乡和本民族的深厚情感,更展现了他颇具实力的音乐功底。他在前奏里加了一段黄春艳的那坡过山腔(lunx)《壮乡美》的片段,而歌曲里也加了点《刘三姐》的《滕缠树》的音乐片段,体现出了壮族音乐的基调。歌词里首先提到对家乡亲人的思念,接着又用“铜鼓”“壮锦”等僚文化元素唱出了对僚民族的眷恋,最后又通过儿时的回忆倾诉了他一定要回到美丽壮乡的决心,情深意重,总的来说是一首很棒的僚语歌曲。


>>>点击进入僚人家园专帖评论

◆僚人家园原帖: 『Ingjyaem 影音视听』 →《壮家娃》思乡僚人僚语原创处女作